Vertinimas 5 puodeliai

Viešojo maitinimo įmonės atitikties higienos reikalavimams vertinimas

UAB Šventė Jums, restoranas – muzikinis klubas įvertintas 5 balais.

Viešojo maitinimo įmonės vertinamos atliekant planinius patikrinimus.

Įmonių vertinimo kriterijai:

 • Bendra higienos būklė;
 • Savikontrolės sistemos įgyvendinimas;
 • Technologijos, įranga;
 • Produktai;
 • Personalas;
 • Atsekamumo užtikrinimas;
 • Pagrįstų skundų skaičius;
 • Veiklos sustabdymo atvejų skaičius.

Įmonės higienos būklės vertinimas balais:

 • 1 balas – nepatenkinama higienos būklė;
 • 2 balai – patenkinama higienos būklė;
 • 3 balai – vidutinė higienos būklė;
 • 4 balai – gera higienos būklė;
 • 5 balai – puiki higienos būklė.

www.vmvt.lt